Odstąpienie od umowy – zwrot

W przypadku gdy jesteś

  • Konsumentem,
  • Firmą

 czyli tzw. kupującym uprzywilejowanym:

– przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: hello@bhpsupply.pl lub listownie na adres: ul. ul. Śniadeckiego 15, 97-500 Radomsko

Formularz odstąpienia od umowy znajdziesz TUTAJ . Możesz z niego skorzystać lub w innej formie podając dane podane w formularzu.

Tym co nas odróżnia od pozostałych podmiotów w naszej branży jest specjalnie wydłużony dla Ciebie czas zwrotu towaru!

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.

Zwracany towar zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Śniadeckiego 15, 97-500 Radomsko, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Dokonane przez Ciebie płatności zwrócimy Ci niezwłocznie na zasadach wskazanych w Regulaminie sklepu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jeśli nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy od Ciebie towar – możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twojej specyfikacji lub służący zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • Produkt zwracany musi być oddany bez utraty metek, które świadczą o nowości produktu.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.